عوامل و موانع اثرگذار بر توسعه گردشگري ورزشي جزیره کیش 11 خرداد 1400

چکیده ای از مقاله دکتر پرویز حیدری راد
عوامل و موانع اثرگذار بر توسعه گردشگري ورزشي جزیره کیش

تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل و موانع اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی جزیره کیش انجام شد.

جايگاه مناطق آزاد در توسعه صنعت گردشگری 13 تیر 1397

علی اصغر مونسان - معاون رئیس جمهور :
جايگاه مناطق آزاد در توسعه صنعت گردشگری

بایگانی‌ها مقالات - گروه اطلاع رسانی کیش نیوز
چیزی یافت نشد !