مدیریت خدمات شهر شرکت عمران، آب و خدمات کیش با هدف تکمیل زیر ساخت های ورزشی و در راستای دستور ریاست سازمان منطقه آزاد کیش ، عملیات محوطه سازی و توسعه فضای سبز مجموعه المپیک کیش را اجرا کرد.

به گزارش کیش نیوز ، جابجایی ۵۱ اصله از درختان مثمروغیرمثمر و ۱۲ نفر نخل درمجموعه المپیک و حمل و کاشت این درختان در محوطه نخلستان، جابجایی ۸۰ بوته درخچه کاغذی، ۶۱ بوته شمشاد اهوازی و ۳۱ اصله درخچه (تویتیا،نارنج،درمان عقرب) و حمل و کاشت در مرکز تولیدات گلخانه ای این شرکت بخشی از اقدامات واحد فضای سبز مدیریت خدمات شهری است که با هدف آماده سازی فضای فیزیکی و محوطه سازی و توسعه فضای سبز مجموعه ورزشی المپیک در چندماه اخیر اجرا شده است.
حفاری بیش از ۱۰۰ مترمکعب ورودی زمین فوتبال شماره ۱ و خاکریزی باغچه ها جهت کاشت ، خاکبرداری خاک اضافه حدود ۵۰۰مترمکعب از باغچه های مجموعه المپیک ، کاشت ۲۵ اصله درخت ابریشم و ۱۲۰۰ اصله درخچه کاغذی در روفوژ و محوطه ورودی مجموعه المپیک و هرس بیش از ۴۰۰ اصله از درختان و درخچه های المپیک و جمع آوری ضایعات گیاهی اطراف این مجموعه نیز از دیگر اقدامات شرکت عمران، آب و خدمات در چند ماه اخیر است .

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش