عملیات اجرایی اصلاح زیرسازی و نوسازی آسفالت میدان پردیس تا هفته آینده به پایان می رسد.

به گزارش کیش نیوز ، بهسازی و آسفالت معابر و گذرگاه های مناطق مختلف شهری به عنوان یکی از زیرساخت های مهم و ضروری برای رفاه شهروندان از فعالیت های مهم عمرانی این شرکت است . در همین راستا عملیات زیرسازی و نوسازی تمام سطح آسفالت میدان پردیس و بخشی از ورودی و خروجی های این میدان در بلوار رازی ، رودکی و خیام از روزهای قبل آغاز شده در صورت مساعد بودن شرایط جوی تا هفته آینده به اتمام می رسد.
در این طرح ۷۵۰۰ متر مربع عملیات تثبیت با سیمان به روش نوین بدون تراش آسفالت و با استفاده از مصالح آسفالت موجود اجرایی و همزمان ۷۵۰۰ متر مربع نیز سطح آسفالت و اصلاح هندسی ورودی بلوار رازی اجرایی می شود.
بر اساس این گزارش میزان معابر آسفالت شده در سطح جزیره بیش از ۵ میلیون متر مربع است که شرکت عمران، آب و خدمات به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش  متولی حفظ و نگهداری و بهسازی این معابر، توسعه فضای سبز و زیرساخت های عمومی و ارائه خدمات مطلوب شهری می باشد.

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش