نادر کشتکار در مراسم جایزه ملی صنعت ریتیل، با تاکید بر ضرورت حرکت مراکز خرید به سمت تکنولوژیهای نو خاطرنشان ساخت: ما در میکامال با درک الزام ارائه خدمات دیجیتال در فردای نه چندان دور، حرکت به این سمت را آغاز کرده‌ایم. مفتخرم به اطلاع شما برسانم که میکامال گام‌های نخست برای تبدیل به یک مارکت پلیس بر مبنای هوش مصنوعی را استارت زده است.

به گزارش کیش نیوز ،نادر کشتکار در مراسم جایزه ملی صنعت ریتیل، با تاکید بر ضرورت حرکت مراکز خرید به سمت تکنولوژیهای نو خاطرنشان ساخت: ما در میکامال با درک الزام ارائه خدمات دیجیتال در فردای نه چندان دور، حرکت به این سمت را آغاز کرده‌ایم. مفتخرم به اطلاع شما برسانم که میکامال گام‌های نخست برای تبدیل به یک مارکت پلیس بر مبنای هوش مصنوعی را استارت زده است.
وی با اشاره به ناملایمات سرمایه‌گذاری در ایران گفت: ما کارمان را بلدیم اما متاسفانه گرفتار دولتمردان تصمیم گیر و مسئولان تصمیم سازی هستیم که نه تنها درک درستی از الزامات دنیای امروز ندارند، که بی‌تصمیمی، کندی، فقدان دانش کافی و متاسفانه حتی در برخی موارد سنگ اندازی آنها در مقابل پای بخش خصوصی، از سرعت حرکت ما می‌کاهد.
مدیرعامل میکامال افزود: تعدد قوانین و وجود قوانین متناقض، اقتصاد دستوری و بدتر از آن دستورات اقتصادیِ لحظه‌ای و کوتاه مدت، عدم ثبات در سیاستهای اقتصادی، فقدان سیاست تدوین شده و تصمیمات سلیقه‌ای کار را به جایی رسانده که ما سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، گاهی به این نتیجه می‌رسیم که رسالت برخی مسئولین، ممانعت از فعالیت اقتصادی شفاف و جلوگیری از ورود منافع آن به اقتصاد کشور است!
وی ادامه داد: چرا مسئولین که باید مشوق فعالیت اقتصادی مولد و تسهیلگر آن باشند، نه تنها کمکی نمی‌کنند که چوب لای چرخ فعالان اقتصادی در این شرایط سخت می‌گذارند؟ هیچ کجای دنیا با سرمایه‌گذار اینطور رفتار نمی‌شود که در ایران رفتار می‌شود. ما چیز زیادی نمی‌خواهیم، کارمان را خودمان بلدیم و بالا و پایین آن را می‌شناسیم، تنها انتظارمان از دولت، وظیفه‌ی ذاتی آن است: تسهیلگری در اقتصاد!

  • منبع خبر : پایگاه خبری نخست نیوز