یکی از مهم ترین انواع قرارداد های حقوقی، قرارداد هایی است که در حوزه ی املاک و مستغلات منعقد میگردد. چنین قراردادهایی از نظر درجه ی اهمیت در زمره ی قرارداد های با اهمیت قرار دارند که نیاز است قبل از هرگونه اقدام به قرارداد های اینچنینی بتوانیم با مشاوره گرفتن از متخصصین اهل فن این حوزه و یا آشنایی با مسائل و مشکلات حقوقی از جمله شروط باطل و مبطل قرارداد حوزه املاک و مستغلات آشنا شویم .

شروط باطل و مبطل قرارداد

معمولا نوع دوّم شروطی که باطل هستند و موجب بطلان قرارداد می‏شوند شرطی است که مجهول باشد و جهل به آن موجب جهل به عوضین عقد شود. مثلاً: اگر فروشنده بگوید این مال معین را در مقابل ثمن معین به شما فروختم و خریدار هم قبول کند، عقد بیع منعقد شده است.

حال اگر در همین عقد بیع زمان تحویل مورد معامله یا پرداخت ثمن دقیقاً مشخص نشود و یا به نحو مجهول بیان شود، مثلاً گفته شود تحویل مبیع یا پرداخت بخشی از ثمن پس از تحقق فلان رویداد انجام شود، این شرط مجهول است و مشخص نیست چه زمانی به آن عمل می‏شود و این معلوم نبودن زمان انجام شرط یا مجهول بودن آن به عقد هم سرایت می‏کند و باعث می‏شود حسب مورد مبیع یا ثمن هم مجهول و نامعلوم شده و در  نتیجه موجب بطلان عقد شود. به عبارت دیگر اگر زمان تحویل مبیع معلوم نباشد، مشخص نیست که مالکیت خریدار چه زمانی بر مبیع استقرار پیدا می‏کند و اگر زمان پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن معلوم نباشد، زمان استقرار مالکیّت فروشنده بر ثمن معامله مجهول و نامعلوم خواهد بود. بنابراین این نوع شرط مجهول هم خودش باطل است و هم عقد را باطل می‏کند.

توضیح گروه دوّم شروط باطلی که فقط خودشان باطل هستند و موجب بطلان عقد نمی‏شوند در مباحث بعدی به عرض خواهد رسید.

گفتگو با دکتر ناصر طاهری نستوه وکیل پایه یک دادگستری

  • نویسنده : حسین بازگیر
  • منبع خبر : کیش نیوز