طی جلسه ای که با حضور دکتر سرهنگی و برخی اعضای جامعه بازاریان کیش در دفتر مدیرعامل سازمان برگزار شد، شناسایی مسائل، راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای رسیدن به جایگاه آرمانی کیش در رونق کسب و کارها مورد هم فکری قرار گرفت و اعضا با ارائه نظرات و ایده های خود به هم گرایی رسیدند که هدف از برگزاری این جلسات، شناخت بهتر و ایجاد چشم انداز مشترک میان همه کیشوندان و سرمایه‌گذاران برای دستیابی به نقطه مطلوب کیش است.

به گزارش کیش نیوز ، در این جلسه که با حضور مدیرعامل سازمان و برخی اعضای جامعه بازاریان کیش در دفتر مدیرعامل برگزار شد، شناسایی مسائل، راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای رسیدن به جایگاه آرمانی کیش در رونق کسب و کارها مورد هم فکری قرار گرفت و اعضا با ارائه نظرات و ایده های خود به هم گرایی رسیدند.

هدف از برگزاری این جلسات، شناخت بهتر و ایجاد چشم انداز مشترک میان همه کیشوندان و سرمایه‌گذاران برای دستیابی به نقطه مطلوب کیش است.

اقدام برای طراحی رویدادهای ویژه در قالب تقویم رویدادها و ایجاد جذابیت برای گردشگران و کیشوندان هم از دیگر خروجی های این جلسه بود که مقرر شد جامعه بازاریان و دبیرخانه طرح مرجان در این راستا اقدامات لازم را به انجام رسانند. مدیرعامل سازمان هم در پایان با اشاره به اهمیت جامعه کسبه و جایگاه ویژه آنان در اقتصاد و جامعه کیش قول داد هر چه در توان دارد برای حمایت از فعالیت ها نوآورانه انجام دهد و از ظرفیت های قانونی سازمان در این مسیر دریغ نکند.

در پایان این جلسه مقرر شد طراحی زنجیره ارزش توسعه و رونق کسب و کارهای کیش در دستور کار دبیرخانه طرح مرجان قرار گیرد. جامعه بازاریان کیش هم با همفکری اعضا و کسبه محترم نسبت به ارائه دقیق و مستند فرآیندها و مسائل داخلی جزیره در راستای تسهیل توسعه و رونق کسب و کارها اقدام و گزارش را برای مدیرعمل سازمان ارسال نماید تا در بدنه سازمان و جلسه بعدی کانون اندیشه ورزی مورد بحث قرار بگیرد و با بازطراحی و تسهیل فرآیندها اقدامات موثر، تسریع و تسهیل گردد.

  • منبع خبر : روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش