در راستای کاهش حوادث و سوانح ترافیکی و بهبود فرهنگ عبور و مرور، هفدهمین دوره آموزشی و بازآموزی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در کیش با حضور راکبین موتور شارژی توقیف‌شده، برگزار شد.

در راستای کاهش حوادث و سوانح ترافیکی و بهبود فرهنگ عبور و مرور، دوره‌های آموزشی و بازآموزی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برای رانندگان موتورهای شارژی توقیفی، صبح پنجشنبه ۲۵ آبان ، ۱۴۰۲ در سینما لبخند برگزار شد.

توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، عدم حرکت در پیاده‌رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز و حمل بار غیر متعارف، عدم انجام حرکات نمایشی و مارپیچ، عدم حمل یدک با موتور شارژی و لزوم استفاده از کلاه ایمنی از جمله مواردی که همراه با فیلم های آموزشی به حاضران در جلسه بازگو شد.

دوره های آموزش راهنمایی و رانندگی ویژه رانندگان موتورهای شارژی به صورت هفتگی در سینما لبخند کیش با هدف کاهش حوادث و سوانح ترافیکی و بهبود فرهنگ عبور و مرور، توسط کارشناس پلیس راهور برگزار می شود.