درپی تاکیدات ابوالفضل طیبی مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات کیش و در جهت بهسازی وساماندهی فضای شهری جزیره با تخلفات سازه ای وسد معبر برخورد جدی صورت گرفت.

به گزارش نیوز کیش، درپی تاکیدات ابوالفضل طیبی مدیرعامل این شرکت در خصوص بهسازی وساماندهی فضای شهری، مدیریت اجراییات با انجام بازدیدهای مستمر برخورد جدی با متخلفان را آغاز کرد.
دراین بازدیدها در یکی از محورهای اصلی شهر سازه سنگین فلزی که بدون کسب مجوز برروی ساختمان خدماتی گردشگری درحال احداث بود به سرعت جمع آوری شد.
همچنین در بازارچه خدماتی مرکز شهر که محل مراجعه و تردد بسیاری از شهروندان وگردشگران است تمامی لوازم مربوط به فروشگاهها که در معابر عمومی قرارداشت و باعث سدمعبر و مزاحمت برای عابران شده بود جمع آوری شد.
گفتنی است این روند با بازدیدهای شبانه روزی ناظران اجراییات همچنان ادامه دارد.

  • منبع خبر : نیوز کیش