خوشبختانه امروزه جایگاه خبرنگار حرفه ای در نظام رسانه ای کشور باتوجه به وضعیت بسار نامتناسب فضای شبکه های متنوع و رو به رشد مجازی به خوبی احساس شده و حمایت های واقعی مسئولان فرهنگی کشور را می طلبد .

فعالیت ممتاز و رعایت اخلاق رسانه ای موجب اعتماد بین خبرنگار و مردم می شود و به واسطه این اعتماد سازی خبرنگاران می توانند در راستای اطلاع رسانی شفاف عمل کرده و از شایعه سازی و غبار آلود شدن فضای جامعه و آغشتگی مرز بین خبر درست و نادرست جلوگیری کنند.
یک خبرنگار حرفه ای همواره تلاش دارد تا اخبار و رویدادها را با در نظر گرفتن مصالح عمومی و تجزیه و تحلیل وقایع به اطلاع مردم برساند و برای انتشار هر خبر و گزارش به واکنش ها نیز توجه داشته و در پی اطلاع رسانی شفاف براساس منافع ملی و محلی متناسب با حوزه فعالیت خود است.
خوشبختانه جایگاه خبرنگار حرفه ای در نظام رسانه ای کشور با وضعیت بسار نامتناسب فضای شبکه های متنوع و رو به رشد مجازی امروز به خوبی احساس می شود و باید برای گردش صحیح اطلاعات و اخبار در جامعه تلاش نموده تا در کنار آن نیز فضاهای مناسب حمایتی نیز برای فعالیت خبرنگاران واقعی فراهم شود.
اگرچه امروز به دلیل فراگیر شدن شبکه های اجتماعی و رسانه های عمومی شاهد انتشار اخبار مختلف در جامعه هستیم اما کار حرفه ای که خبرنگاران انجام می دهند به خوبی قابل تشخیص است زیرا خبر و گزارشی که به صورت حرفه ای تنظیم و انتشار می یابد اثرگذاری ماندگارتری خواهد داشت.

  • نویسنده : حسین بازگیر
  • منبع خبر : کیش نیوز