طهمورث قاسمی در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید منطقه بر لزوم همکاری و همراهی سازمان و بخش خصوصی برای دستیابی به موفقیت تاکید کرد و اظهار داشت: قوانین خاص و نحوه اجرای آن در این منطقه آزاد مشخص است، سازمان های مناطق آزاد حدود 80 درصد وظایفشان حاکمیتی است و این اشتباهی از سوی تصمیم سازان منطقه است که کیش را با دید یک بنگاه اقتصادی می بینند در صورتیکه سازمان باید در منطقه آزاد کیش حاکمیت کند.

به گزارش کیش نیوز ، طهمورث قاسمی دبیر مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش نیز در مراسم تکریم و معارفه رحیم سرهنگی مدیرعامل جدید سازمان، با ابراز امیدواری از حصول توفیق در دوره مدیرتی جدید، آمادگی بخش خصوصی برای همکاری بیش از پیش با سازمان منطقه آزاد کیش را اعلام کرد.

قاسمی گفت: بخش خصوصی قدرت و قوت خود را از مدیرعامل منطقه جدا نمی داند و پیشرفت این منطقه را درگرو وجود سازمانی قدرتمند می داند بنابراین سازمان قدرتمند نیز نیاز به بخش خصوصی بالغ و تکامل یافته برای افزایش معدل در راستای اجرای سیاست ها دارد.

وی بر لزوم همکاری و همراهی سازمان و بخش خصوصی برای دستیابی به موفقیت تاکید کرد و اظهار داشت: قوانین خاص و نحوه اجرای آن در این منطقه آزاد مشخص است، سازمان های مناطق آزاد حدود ۸۰ درصد وظایفشان حاکمیتی است و این اشتباهی از سوی تصمیم سازان منطقه است که کیش را با دید یک بنگاه اقتصادی می بینند در صورتیکه سازمان باید در منطقه آزاد کیش حاکمیت کند.

طهمورث قاسمی دبیر مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش، عدم درک صحیح و دقیق از ماهیت و قانون اداره مناطق آزاد را مانعی بر سر راه آنها در در کشور برشمرد و بر جهاد تبیین در مجلس دولت و منطقه تاکید کرد.

وی در پایان گفت: تبدیل کیش به هاب پولی و مالی منطقه یکی ازمهمترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و خود نیاز به اجازه قانون گذار در برنامه هفتم توسعه دارد تا یک نهاد مستقل ناظر مالی ایجاد و در راه اندازی بانک های فراساحلی موثر واقع شود.

  • منبع خبر : روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش