معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش اجرای سیاست های کنترلی در حوزه سیما و منظر شهری را نوعی سرمایه گذاری برای جزیره کیش برشمرد و بر سختگیری در اجرای نما علاوه بر کیفیت مصالح تاکید کرد.

به گزارش کیش نیوز ، سعید پورزادی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان برگزاری نخستین جلسه کارگروه نما، سیما و منظر شهری جزیره کیش را برای بررسی مسائل مهمی از جمله انحرافاتی در نمای برخی ساختمان ها و مجتمع های مسکونی، میادین و برخی معابر شهری یا المان های فنی و سازه ای در ادوار خاص و تدوین ضابطه هایی در این خصوص عنوان کرد.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در تشریح این موضوع گفت: سنگ های بی کیفیتی که در نمای برخی ساختمان های کیش به چشم می خورد با ساختار، ایده های طرح های جامع، اسناد بالا دستی و اقلیم جزیره سنخیت و همخوانی ندارد و در شأن کیش نیست، بنابراین تمامی موارد به مرور زمان موجب آلودگی های بصری شده و ساختار و کیفیت تحت تاثیر قرار می گیرد.

سعید پورزادی افزود: برخی نماهای شهری، فضاها و طراحی های شهری اعم از میادین و معابر که طرح های نامطلوبی در آنها اجرا شده و یا میادینی که در مبادی ورودی و خروجی در اجرای آنها کم کاری شده، اعتراضات ساکنان و گردشگران را به همراه داشته است.

پورزادی بر اهمیت برگزاری جلسات کارگروه نما، سیما و منظر به صورت منظم تاکید کرد و گفت: ضابطه مند شدن نما، سیما و منظر شهری به دو بخش تقسیم می شود، یکی صدور پروانه ساختمان های عمومی، دولتی و بخش خصوصی و بخش دیگر فضاهای شهری، میادین، معابر خیابانی و مبادی ورودی و خروجی که باید در هر جلسه از کمیته مطرح شود تا دستور کارهای مشخص و ضابطه های طرح جامع در آن بررسی و مناطقی که ضابطه ای برای آن تعریف نشده با استفاده از مشاور ضابطه مند شوند.

وی همچنین با اشاره به این که چگونگی اصلاح و بهسازی میادین سطح شهر از جمله مسائل مهم کارگروه است و در جلسات کارگروه مطرح، بررسی و جمع بندی خواهد شد بیان داشت: در صورت نیاز، دراین خصوص مسابقه و فراخوان برگزار و در نهایت نظر داور و یا مشاور طرح انتخاب و تصویب می شود و بودجه لازم نیز در جلسات مصوب و ابلاغ خواهد شد و پیمانکار نیز توسط شرکت عمران، آب و خدمات به کارگیری و امور تسریع می شود.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به فرصت کوتاه باقی مانده تا برگزاری جام جهانی¬تصریح کرد: قرار بود تا یک سری گذرها تعریف و میادین اصلاح و نورپردارزی ها انجام شود، برگزاری جلسات این کمیته درگردش صحیح فعالیت ها، تدوین درست ضوابط، نظارت های مستمر و تسریع در تامین بودجه و تعریف پروژه ها بسیار موثر است و باید از این فرصت استفاده بهینه داشته باشیم.

سعید پورزادی تاکید کرد: اعضای این کمیته باید ترکیبی از مجموعه معاونت عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت عمران، آب و خدمات و در صورت نیاز مشاور یا مشاوران طرح باشند، که در جلسات بعدی در این خصوص نیز تصمیم گیری خواهد شد.

وی اظهار داشت: به اقتضای موضوعات در ابعاد مختلف، این جلسات باید هر ماه حداقل یک بار برگزار شود تا به فضای مطلوب و دلخواه شهری دست یابیم.

شهرام جودت سرپرست مدیریت طراحی، اطلاعات جغرافیایی و طرح جامع کیش نیز در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل این کارگروه گفت: بخش مهمی از شکل گیری جزیره زیبای کیش در گرو ایجاد کارگروه مذکور می باشد که از نیازهای چندین ساله سازمان بوده که اخیرا با راهبری آقای پورزادی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش به سرانجام رسید.

جودت افزود: در سال های گذشته، ضابطه های اختصاصی برای چند منطقه جزیره کیش از جمله فاز E صفین طراحی و قوانین تخریب و نوسازی برای آن تدوین شد که یکی از پیوست های آن نیز در خصوص نما بود، درمحور مروارید و امیرکبیر نیز ضابطه اختصاصی برای آن تصویب کردیم و هر سرمایه گذارموظف بود به غیر از بحث پلان، فرایندی به نام “تصویب و تایید نما” را پیگیری نماید. درحال حاضر نیز با اجرای این قوانین شاهد نماهای مطلوب در محور مروارید می باشیم.

وی اظهار داشت: نشانه شناسی ها در منطقه نوبنیاد به خوبی رعایت نشده و تفاوت چندانی با ساختمان سازی های تهران ندارد، در حالی که دغدغه معاونت عمرانی در بحث سیما و منظر این است که اگر گردشگری عکسی از کیش مخابره کرد، نشانه ها کاملا مشهود باشد و در نگاه اول مخاطب تشخیص دهد عکس از جزیره گرفته شده است و به عنوان مکان گردشگری، در بازارها، فازهای خدماتی و مسکونی تمایز سیما و منظر وجود داشته باشد.

سرپرست مدیریت طراحی، اطلاعات جغرافیایی و طرح جامع کیش در ادامه این مطلب افزود: شرکت عمران، آب و خدمات به عنوان دبیر کارگروه نما، سیما و منظر شهری، ضابط اجرایی مصوبات کمیته است تا از ضوابط تدوین شده صیانت کند.

وی با بیان این که محور گردشگری یکی از امور در دستور کار جلسات این کارگروه است؛ افزود: سیما و منظر شهری در محور گردشگری باید درخور شأن جزیره کیش باشد که در خصوص این مبحث به زودی اعلام نظر خواهد شد.

جودت در بخش دیگر به فضای سبز شهری اشاره کرد و گفت: تولید و نگهداری فضای سبز در اقلیم کیش کار بسیار دشواری است با این حال پلکانی و چند لایه بودن فضای سبز در نقاط مختلف جزیره، فضای بسیار زیبایی برای بیننده ایجاد کرده است.

به گفته جودت بحث فضاهای سبز میادین و بولوارهای ما نقشی بسیار اساسی در جذب دیدگاه و ادراک فضای شهر توسط گردشگر دارد و شبکه معابر باید به گونه ای طراحی شود که ساکنان و گردشگران به خوبی از آن بهره ببرند.

سرپرست مدیریت طراحی، اطلاعات جغرافیایی و طرح جامع کیش خاطر نشان کرد: طرح ساماندهی سواحل و به دنبال آن احساس نیاز به زیبا سازی و نورپردازی غیر از روشنایی معابر در شب، جداره سازی های شهری و بدنه سازی معابر، استفاده از مصالح همجنس و همگون با اقلیم کیش است؛ تاکید ما بر ممنوعیت استفاده از نمای سنگ در جزیره، استفاده از طرح ها، رنگ ها و المان های متمایز از سرزمین اصلی و مختص کیش و به حداقل رساندن سبک های نامتجانس و نامانوس می باشد.

همچنین طبی مسرور معاون شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، پردازش سیما، منظر و هویت افزایی شهری در کیش را یکی از وظایف ذاتی مسئولان مطرح کرد و افزود: در جزیره کیش بافت منسجمی از بافت های قدیمی به جای نمانده با این حال یک یا دو اثر خوب که چشم نواز وسازگار با هویت محل و اقلیم بوده ایجاد شده است.

معاون شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات کیش تشریح کرد: بسیاری از سرمایه گذاران تلاش و هزینه می کنند که بنای بهتری نسبت به مابقی بنا ها داشته باشند، درحالیکه این مورد، عامل وحدت بخشی بین آثار نیست و این امر باعث نازیبایی خواهد شد.

وی افزود: یک سری عناصر ظاهری وجود دارد که اقلیم منطقه را شاخص می کند و ما می توانیم با استفاده از همین موضوع هویت بصری در کیش ایجاد کنیم، ما یک مقطع تاریخی به عنوان دوره رها شدگی را تجربه کردیم که سنگ، کامپوزیت و رنگ ها و پنجره ها با ابعاد مختلف، نماهای نامطلوب و نامربوط اجرا می شد که به طور قطع باید مجددا ضابطه مند شده و قوانین در اجرای آنها رعایت شود.

طبی مسرور تصریح کرد: سیما و منظر شهری در کشور یکی اسناد فرادستی شورایعالی معماری و شهرسازی است که در دو مرحله ابلاغ و اختیارات بسیار خوبی تفویض شده که شهرداری ها موظف به انجام فرایندهای آن شدند. ما نیز با بررسی و پالایش اسناد فرا دستی وزارت راه و شهرسازی و رصد سایت های خارجی به یک جمع بندی واحد رسیدیم که در جلسات این کارگروه عنوان خواهد شد.

مسرور با بیان این که جزیره کیش برای هویت افزایی هرچه بهتر نیازمند این است که در شب و روز فعال و سرزنده باشد؛ افزود: محیط اقلیمی این منطقه ایجاب می کند که برای شب های جزیره، شاهد ایحاد فضای بصری، نورپردازی شهری و جداره سازی بصری در سواحل باشیم و مبلمان شهری، پیاده روها ،کلوپ های تفریحات دریایی نیز طراحی واحدی در عناصر داشته باشند.

وی تاکید کرد: می بایست با تصمیم گیری و ابلاغ مصوبات در این کارگروه، عامل وحدت بخش بین سرمایه گذاران باشیم و از آنجایی که سیمای شهری امری شخصی نیست از اینرو می بایست قوانین ازسوی اجرا کنندگان طرح رعایت و همانطور که طرح ساماندهی سواحل اتفاق افتاد طرح جامع سیما و منظر شهری با حضور مشاوری چیره دست تدوین شود.

معاون شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات کیش افزود: برای سهولت در کار، ابتدا جزیره پهنه بندی شده و با مشخص کردن پهنه های تاریخی و طبیعی، برای هریک از مناطق عامل کنترلی جهت جلوگیری از تخلفات ایجاد می شود..

وی گفت: با وجود تلاش و کوشش و ظرفیت های سرمایه گذاری فراوان، وحدت و جذابیت بصری در جزیره کیش وجود ندارد و این امر مهم باید در دستور کار جلسات قرار گیرد،دعوت از اساتید کشوری که تجربه کار آکادمیک و اجرایی به صورت توام دارند می تواند کمک شایانی به ما داشته باشد.

طبی مسرور در پایان با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص سیما و منظر شهری اظهار داشت: شورای عالی معماری و شهرسازی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی، بر پرهیز از نما و سیماهایی که فرهنگ اروپایی و غربی را به تصویر می کشد به ویژه عدم استفاده از نمای رومی تاکید دارد بنابراین باید در ترویج فرهنگ ملی، بومی و فرهنگ اسلامی تلاش مضاعف کنیم.

دکتر بابانی از نمایندگان شهرداری تهران که در نخستین جلسه کارگروه نما، سیما و منظر شهری کیش حضور داشت؛ تشکیل این کمیته را آغاز تحولی بزرگ در جزیره دانست و گفت: تشکیل این کمیته گامی موثر در قبال هویت شهری کیش است.

بابانی اشاره داشت: کیش از لحاظ بصری در وضعیت بی هویتی به سر می برد و برای جزیره ای با این اقلیم، شرایط و موقعیت و فرهنگ، ضد هویت در حال شکل گیری است و طراحان، اجرا کننده ها، سازندگان و کنترل کنندگان همگی در این حوزه تاثیر گذار هستند.

وی افزود: در جزیره کیش به خط آستانه ساخت و سازهایی که در آن منظر شهری در نظر گرفته نمی شود نزدیک شده ایم بنابراین باید طرح جامعی برای هویت بصری کیش تدوین کنیم که که در آینده نیز قابل استفاده باشد.

بابانی همچنین بازبینی معابر و میادین و ساختمان های در حال ساخت و نیمه تمام به عنوان یک جسم بدون کاور رها شده و حصار و لفاف های طرح های عمرانی نیمه تمام را گام نخست در ساماندهی منظر شهری عنوان کرد و گفت: در تهران ۲ طرح شاخص میدان آزادی و پل طبیعت در مسابقه ای دانشجویی برنده شدند و ما در کیش می توانیم این مسابقات را برگزار کنیم و با بهره گرفتن از تعدد ایده های طرح های قابل قبول اجرا کنیم.

اعمال هرچه سریعتر ممنوعیت هایی در اجرای نما به ویژه نماهای رومی و کلاسیک ، تطبیق تصمیمات کارگروه با طرح جامع داده در جلسات بعدی،، پهنه بندی های شهری مورد نیاز، انتخاب مشاور نورپردازی شهر و معابر اصلی ، تصویب دستورالعمل برای ساختمان های مسکونی، تجاری و خدماتی در حال بهره برداری و الزام آنها به نورپردازی و استفاده از اساتید دانشگاه در جلسات کارگروه از دیگر موارد مطرح شده از سوی بابانی در این جلسه بود.

  • منبع خبر : روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش