نیاز سنجی، آسیب شناسی و انجام پژوهشهای میدانی، لازمه سیاستگذاری و توسعه صنعت گردشگری کیش است.

توسعه و رشد صنعت گردشگری اکنون نه تنها به عنوان محور توسعه بلکه به عنوان راهبرد در سطوح ملی و محلی مطرح و مورد تاکید قرار دارد به همین جهت بازبینی گذشته، بررسی وضعیت فعلی و برنامهریزی برای آینده مراحلی است که به تحقق این راهبرد و تضمین چشم انداز آینده کمکی جدی خواهد کرد.

در واقع تحقیقات در خصوص عوامل و متغیر های تاثیرگذار در صنعت گردشگری مهمترین رکن برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در این بخش است.

در این زمینه می توان فهرستی از متغیرها و عوامل تاثیر گذار را ارائه کرد و سپس در خصوص هر یک از این متغیرها به مطالعه و پژوهش پرداخت، تنها در اینصورت می توان به سیاستگذاری و برنامه ریزی درست دست یازید.

از طرفی سیاستگذاری در همه بخشها بویژه در صنعت گردشگری منطقه آزاد کیش نیازمند توجه به حال و هوای محیط بومی، ظرفیتها، جاذبههای دریایی، ملاحظات ملی و بینالمللی است  که این امر نیز ضرورت پژوهشهای میدانی را مورد تاکید قرار میدهد.

گردآوری آمار و اطلاعات پایه، چالش های پیش روی هتل داران و بازاریان، آماده سازی یا اصلاح برخی زیرساخت های پذیرش گردشگر، ساماندهی و تقویت بخش خدمات، هدف گذاری های صحیح و به موقع،  ،آسیب شناسی در حوزه گردشگری،شناخت جوامع هدف در سطح ملی و بین المللی، کاهش هزینه های حمل و نقل هوایی مهمترین مباحث در راه  صنعتی شدن گردشگری جزیره کیش است .

رویکرد علمی به بخش گردشگری کیش در سال جاری با برگزاری جلسات و نشستهای هماندیشی مسئولان و دست اندرکاران این حوزه  کلید خورده است و می توان گفت که ماهیت این نشست‌ها نشان دهنده نگاهی نو و جامع به بخش گردشگری به عنوان محور توسعه جزیره کیش است.

جمع بندی نتایج این گفت و شنودها و نشست های برگزار شده توسط معاونت گردشگری منطقه آزاد نشان میدهد که مسئولان در خصوص توسعه صنعت گردشگری این جزیره و ضرورت بازبینی امور اتفاق نظر دارند با این حال جای خالی پژوهش های میدانی و نیازسنجی و نظرسنجیهای علمی جامعه هدف در بخش گردشگری کیش کاملا احساس می شود.

جزیره کیش با میزبانی سالانه بیش از یک میلیون گردشگر اکنون به عنوان یکی از قطب های گردشگری کشور و منطقه مطرح است اما در عین حال به لحاظ متغیر های اثر گذار و مشکلات و محدویتهای اقتصادی از یکسو و کمرنگ بودن کار علمی و پژوهشی، این حوزه با فراز و نشیبهایی روبرو است.

گردشگری از جمله صنایعی است که تناسب و پیوندی گسترده با همه حوزه های، اقتصادی،خدماتی،اجتماعی، فرهنگی و مجموعه ای عظیم از مشاغل دارد به همین جهت، تقویت همکاریها و هماهنگی های درون و برون بخشی در کارکردها و رونق آن نقشی موثر ایفا می کند و از نگاه کارشناسان صنعت گردشگری مجموعه ای گسترده و فراگیر از فرصت ها برای جامعه بویژه مشاغل کوچک است.

محمد سلطانمرادی

  • نویسنده : محمد سلطانمرادی
  • منبع خبر : ایرنا کیش