دبیر شورایعالی مناطق آزاد کیش طی نامه‌ای باتوجه به وقوع زمین لرزه‌های اخیر در جزیره از مدیرعامل منطقه آزاد کیش خواست نسبت به رعایت حداکثری تمهیدات ایمنی و آسایش و آرامش مردم از تمامی ظرفیت‌های سازمان منطقه آزاد کیش استفاده کند.

به گزارش کیش نیوز ، دبیر شورایعالی مناطق آزاد پس از وقوع زمین لرزه‌های اخیر در کیش در نامه‌ای از مدیرعامل منطقه آزاد کیش خواست نسبت به رعایت حداکثری تمهیدات ایمنی و آسایش و آرامش مردم از تمامی ظرفیت‌های سازمان منطقه آزاد کیش استفاده کند.

دستور سعید محمد برای رعایت حداکثری تمهیدات ایمنی و آسایش مردمبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، سعید محمد در نامه‌ای خود خطاب به مهدی کشاورز آورده است: با توجه به شرایط ناشی از زمین لرزه‌های مکرر در جزیره کیش و پیرو دستورات قبلی مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های سازمان برای رعایت حداکثری تمهیدات ایمنی و آسایش و آرامش مردم جزیره و با عنایت به ادامه دار بودن این وضعیت ناپایدار، به صورت موکد انجام اقدامات علمی و عملی پیشگیرانه و جبرانی و نیز ارائه خدمات عمومی را به صورت شبانه روزی در دستور کار قرار داده و اقدامات صورت گرفته را شخصا به اینجانب گزارش نمایید.

  • منبع خبر : کیش نیوز