مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش طی یادداشتی آورده است که امروز کیش زیبا با تکیه بر راهبردهای ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب، نیازمند یک حکمرانی عالمانه است که سنگ بنای آن با حمایت هوشمندانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و با اصلاح افکار و رویکردهای مدیران ارشد آن گذاشته شده است.

گاهی آب و رنگ نظریه های مدیریتی در عمل رنگ می بازند و هرگز نمی توان میدان عمل را با میدان حرف ها و نظریه ها یکی دانست. این گزاره بدیهی مقدمه ای است برای طرح یک مفهوم ساده به نام «دو سو توانی»؛ اینکه سازمان های موفق برای حرکت به سمت اهداف عالیه خود، همزمان و به طور موازی نیازمند دو توان هستند. یک توان برای مدیریت فرایندهای جاری و روزمره (استخراج) و یک توان برای نوآوری، تغییر و کشف آینده (اکتشاف). اکنون که بیش از شش ماه از حضور بنده در سازمان منطقه آزاد کیش می گذرد، به شدت بر این باورم که درک این مفهوم ساده، بسیار برای بنده و همکارانم حیاتی است. چه بسا که می توان یک توان سوم هم به دو توان پیشین اضافه کرد. توان مدیریت بحران هایی که اکثرا میراث تصمیم هایی هستند که شاید در زمان خود درست محسوب می شدند، اما با گذشت زمان و به دلیل کوتاه مدت نگری و مواجهه سلیقه ای با قانون مناطق آزاد یا به دام فرایندهای نادرست افتادن، به گره هایی تبدیل شده اند که اکنون باید کلیت آن را به کلافی حجیم و پیچیده تشبیه کرد. پس آنچه امروز بنده و همکارانم در منطقه آزاد کیش با آن مواجه هستیم، کار در سازمانی است که طبق عادت همیشگی، بخش اعظمی از توانش در مسیر حل بحران ها صرف می شود و بخش باقی مانده این توان نیز به دنبال پیشگیری و حفظ وضع موجود است. سازمانی که دیگر توانی برای اکتشاف و خلق فرصت های جدید برای پیشرفت و حرکت به سمت آینده آرمانی را ندارد و از این رو به جای تبدیل شدن به سازمانی خلاق، امیدآفرین و اثربخش، متاسفانه در بهترین حالت هر دو توانش برای حفظ و مدیریت وضع موجود صرف شده یا به سازمانی خدمت رسان برای مدیریت بحران ها تبدیل شده است و عملا دیگر توانی برای اکتشاف و نوآوری ندارد یا ضرورت آن را در خود احساس نمی کند. این همان خطری است که بنده از همان ابتدای حضور در سازمان منطقه آزاد کیش تلاش کردم بدون سیاه نمایی به خودم و همکارانم یادآوری کنم که مراقب باشند سیل بحران ها و امواج وضع موجود، آنها را از نوآوری، خلق فرصت ها، مزیت ها و محرک های جدید در حوزه های مختلف و حرکت به سمت پیشرفت متوازن غافل نکند.

امروز گام های جدیدی برای حرکت به سمت یک کیش آرمانی و مدرن آغاز شده است. قرار نیست ما هم سرگرم باز کردن این کلاف پیچیده شویم و از آن طرف به دلیل بی توجهی ساختاری به تغییرات آینده، نیازهای مردم و کیشوندان عزیز، گره های جدیدی به گره های موجود اضافه کنیم. اتفاقا بالعکس، قرار است در کنار حل مشکلات، پیشرفتی قابل لمس برای کیشوندان عزیز رقم بزنیم که نتیجه اش به خلق امید و ترمیم اعتماد منجر خواهد شد.

امروز کیش زیبا با تکیه بر راهبردهای ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب، نیازمند یک حکمرانی عالمانه است که سنگ بنای آن با حمایت هوشمندانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و با اصلاح افکار و رویکردهای مدیران ارشد آن گذاشته شده است. امری که تحقق آن نیاز به زمان متناسب با چشم انداز تعیین شده دارد ولیکن در کوتاه مدت نیازمند اتحاد، اعتماد و همدلی مسئولان، کیشوندان، بخش خصوصی، جوامع صنفی و همه عاشقان کیش است. بر این باورم که آن روز دیر نیست و کیش زیبا مثل گذشته و همیشه، چون نگینی بر قلب ایران مقتدر و توانمند خواهد درخشید.

  • منبع خبر : روزنامه ایران