در حالیکه استاندار هرمزگان از احتمال تعطیلی هفت شهر در وضعیت قرمز ابتلا به کرونای این استان خبر داده است، اما جانشین رئیس ستادمدیریت بحران جزیره تصميم گيري در اینخصوص را براساس نظر شوراي سلامت كيش میداند .

به گزارش نیوز کیش ، دکتر خانزادي با اشاره به  پيشنهاد استاندار هرمزگان براي تعطيلي ۷ روزه مناطق قرمز در استان از جمله جزيره كيش، گفت: با احترام فراوان براي استاندار هرمزگان، مسئولان ملي از عملكرد منطقه آزاد كيش در خصوص مقابله با ويروس كرونا رضايت دارند.
وي گفت: اكنون هم طبيعي است باتوجه به اينكه شوراي سلامت كيش با ستاد ملي مبارزه با كرونا و شوراي سلامت هرمزگان هماهنگ است تشكيل جلسه مي دهد و سعي خواهد كرد بهترين تصميم را در جهت مقابله با شيوع ويروس كرونا اخذ كنند.
وي گفت: جزيره كيش داراي شرايط خاصي است و اعضاي شوراي سلامت كيش براساس اين شرايط خاص بررسي مي كند و تصميم گيري مي كند به گونه اي كه دغدغه استاندار هرمزگان نيز برطرف شود.
دکتر خانزادي گفت: ما اميدواريم بتوانيم بدون اينكه توقفي در فعاليتهاي اقتصادي و زندگي جاري مردم به وجود بيايد بتوانيم مبارزه كنيم با ويروس كرونا و بتوانيم منطقه آزاد كيش  را برگردانيم به حالت قبلي كه زبانزد بود و منطقه سفيد باشد.
جانشين رئيس ستاد مديريت بحران كيش گفت: ممنوعيت كار سختي است اما جديت كار راحتي است و اگر نقصي هم در عملكرد ما است برطرف كنيم و ممنوعيت ها را به حداقل ممكن برسانيم.

  • منبع خبر : خبرگزاري صداوسيما مركز كيش