برقراری ارتباط روسای دانشگاه های جزیره کیش با روسای دانشگاههای عضو IAUP

به گزارش خبرنگار کیش نیوز، در این نشست خبری علاوه بر دکتر غلامحسین مظفري مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش ، دکتر محمد شریف ملک زاده رئیس منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه “IAUP” ،داريوش سليمي دستيار ويژه مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در حوزه فناوري، دکتر کاخا شنگلیا رییس اتحادیه روسای دانشگاههای جهان, جرارد رایزینگر دبیر … ادامه خواندن برقراری ارتباط روسای دانشگاه های جزیره کیش با روسای دانشگاههای عضو IAUP