با حکم عزیزاله فرضی پور مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش مشاور ورزشی این موسسه منصوب شد.

با حکم عزیزاله فرضی پور مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش مشاور ورزشی این موسسه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش ، با حکم مدیر عامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش رضا اردیخانی رئیس کمیته بدنسازی و پرورش اندام مناطق آزاد فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به عنوان مشاور ورزشی این موسسه منصوب شد.

  • منبع خبر : خبرگزاری خبرآنلاین