بازرسان هواپيمايي كشوري با حضور در شركت هواپيمايي كيش،مجوز تمدید گواهینامه AOC این شرکت را صادر کردند.

به گزارش کیش نیوز ، پس از حضور بازرسان هواپیمایی کشوری در شرکت هواپیمایی کیش با هدف كنترل و نظارت بر ایمنی عمليات پروازها و‌اطمینان از تشکیلات کافی این شرکت در نظارت بر عملیات پرواز و آموزشهای زمینی – فنی و عملیاتی مطابق مقررات، این مجموعه موفق به تمدیدگواهینامه AOC شد.

گفتنی است گواهینامه AOC متصدی را به انجام عملیات حمل و نقل بازرگانی مجاز می كند و بمدت یکسال نیز اعتبار دارد که از سوی سازمان هواپيمايي كشوري صادر و نوع فعالیت شركت هواپيمايي در آن مشخص می شود.

  • منبع خبر : کیش نیوز