مدیر امور مالیاتی منطقه آزاد کیش گفت: پایان خرداد آخرین فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، حمیدرضا منتظری با اشاره به اینکه ارائه اظهارنامه مالیاتی شرط بهره مندی از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری است، گفت: فعالان اقتصادی که در قالب شخص حقیقی فعالیت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ حداکثر تا پایان خرداد اقدام كنند.

وي در خصوص نحوه دسترسی به سامانه دریافت اظهارنامه اشخاص حقیقی افزود: مودیان مالیاتی می‌توانند با مراجعه نشاني  ntr.tax.gov.ir به شكل مستقیم و همچنين نشاني tax.gov.ir منوی اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و همچنین درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان (پنجره واحد) به آدرس intamedia.ir نسبت به تسلیم اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام كنند.

مدیر امور مالیاتی منطقه آزاد کیش گفت: دسترسی به راهنمای چگونگی تکمیل فرم‌های مربوطه (با فرمت PDF) از طریق آدرس‌های اعلام شده قابل دسترس است.

منتظری با تشکر ویژه از جامعه بازاریان و بازرگانان کیش که در سنوات اخیر با ایجاد واحد معاضدت مالیاتی کمک شایانی براي آگاهی بخشی به تکالیف مالیاتی اعضا داشته افزود: موديان مالياتي می توانند در تکمیل و ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی براساس اعلام جامعه بازاریان و بازرگانان كيش از خدمات کارشناسی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی بصورت رایگان بهره‌مند شوند.

مدیر امور مالیاتی منطقه آزاد کیش گفت: با توجه به احتمال اختلال در سرعت اینترنت جزیره توصیه مي شود مودیان ارایه اظهارنامه را به روز‌های پایانی موکول نكنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش