اخبار ویژه
 • دوچرخه سواران جزیره ، مسير کیش تا ترکیه را ركاب مي زنند 23 اردیبهشت 1400

  با هدف آشنایی با قومیت های ایران و معرفی جاذبه های گردشگری جزیره زیبای کیش انجام می شود :
  دوچرخه سواران جزیره ، مسير کیش تا ترکیه را ركاب مي زنند

  گروه دونفره دوچرخه سواران جزیره کیش با شعار' آشنایی با قومیت های ایران و معرفی گردشگری جزیره زیبای کیش، مسير کیش تا ترکیه را ركاب مي زنند.

 • شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای در منطقه آزاد کیش 21 اردیبهشت 1400

  جعفرآهنگران در مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزادکیش عنوان کرد:
  شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای در منطقه آزاد کیش

  جعفر آهنگران ایجاد سامانه جامع فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد کیش را یک مطالبه مردمی دانست و بر تسریع فرایند پاسخگویی ، کاهش مراجعات مردمی، شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای تاکید نمود .

 • تبریک دکتر آهنگران بمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر 21 اردیبهشت 1400

  طی پیامی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت :
  تبریک دکتر آهنگران بمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش طی پیامی فرارسیدن عید سعید فطر را به تمامي هموطنان و ساکنین جزیره زیبای کیش تبريک و تهنیت گفت .

 • انتصاب ترکاشوند بعنوان مدیر بازرسی و شکایات سازمان منطقه آزاد کیش 20 اردیبهشت 1400

  طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت :
  انتصاب ترکاشوند بعنوان مدیر بازرسی و شکایات سازمان منطقه آزاد کیش

  طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش امیر ترکاشوند به‌عنوان سرپرست جدید مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد

 • بازرسی بازوی نظارتی هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 20 اردیبهشت 1400

  در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش مطرح شد :
  بازرسی بازوی نظارتی هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

  ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش  در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات این سازمان ، واحد بازرسی را بازوی نظارتی هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش معرفی کرد

 • دوچرخه سواران جزیره ، مسير کیش تا ترکیه را ركاب مي زنند 23 اردیبهشت 1400

  با هدف آشنایی با قومیت های ایران و معرفی جاذبه های گردشگری جزیره زیبای کیش انجام می شود :
  دوچرخه سواران جزیره ، مسير کیش تا ترکیه را ركاب مي زنند

  گروه دونفره دوچرخه سواران جزیره کیش با شعار' آشنایی با قومیت های ایران و معرفی گردشگری جزیره زیبای کیش، مسير کیش تا ترکیه را ركاب مي زنند.

 • شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای در منطقه آزاد کیش 21 اردیبهشت 1400

  جعفرآهنگران در مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزادکیش عنوان کرد:
  شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای در منطقه آزاد کیش

  جعفر آهنگران ایجاد سامانه جامع فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد کیش را یک مطالبه مردمی دانست و بر تسریع فرایند پاسخگویی ، کاهش مراجعات مردمی، شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای تاکید نمود .

 • تبریک دکتر آهنگران بمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر 21 اردیبهشت 1400

  طی پیامی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت :
  تبریک دکتر آهنگران بمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش طی پیامی فرارسیدن عید سعید فطر را به تمامي هموطنان و ساکنین جزیره زیبای کیش تبريک و تهنیت گفت .

 • انتصاب ترکاشوند بعنوان مدیر بازرسی و شکایات سازمان منطقه آزاد کیش 20 اردیبهشت 1400

  طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت :
  انتصاب ترکاشوند بعنوان مدیر بازرسی و شکایات سازمان منطقه آزاد کیش

  طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش امیر ترکاشوند به‌عنوان سرپرست جدید مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد

 • بازرسی بازوی نظارتی هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 20 اردیبهشت 1400

  در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش مطرح شد :
  بازرسی بازوی نظارتی هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

  ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش  در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات این سازمان ، واحد بازرسی را بازوی نظارتی هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش معرفی کرد

 • خبر ویژهآرشیو
  دوچرخه سواران جزیره ، مسير کیش تا ترکیه را ركاب مي زنند 23 اردیبهشت 1400

  با هدف آشنایی با قومیت های ایران و معرفی جاذبه های گردشگری جزیره زیبای کیش انجام می شود :
  دوچرخه سواران جزیره ، مسير کیش تا ترکیه را ركاب مي زنند

  شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای در منطقه آزاد کیش 21 اردیبهشت 1400

  جعفرآهنگران در مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزادکیش عنوان کرد:
  شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای در منطقه آزاد کیش

  تبریک دکتر آهنگران بمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر 21 اردیبهشت 1400

  طی پیامی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت :
  تبریک دکتر آهنگران بمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

  آخرین اخبار
  دوچرخه سواران جزیره ، مسير کیش تا ترکیه را ركاب مي زنند 23 اردیبهشت 1400
  با هدف آشنایی با قومیت های ایران و معرفی جاذبه های گردشگری جزیره زیبای کیش انجام می شود :

  دوچرخه سواران جزیره ، مسير کیش تا ترکیه را ركاب مي زنند

  گروه دونفره دوچرخه سواران جزیره کیش با شعار' آشنایی با قومیت های ایران و معرفی گردشگری جزیره زیبای کیش، مسير کیش تا ترکیه را ركاب مي زنند.

  شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای در منطقه آزاد کیش 21 اردیبهشت 1400
  جعفرآهنگران در مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزادکیش عنوان کرد:

  شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای در منطقه آزاد کیش

  جعفر آهنگران ایجاد سامانه جامع فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد کیش را یک مطالبه مردمی دانست و بر تسریع فرایند پاسخگویی ، کاهش مراجعات مردمی، شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای تاکید نمود .

  تبریک دکتر آهنگران بمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر 21 اردیبهشت 1400
  طی پیامی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت :

  تبریک دکتر آهنگران بمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش طی پیامی فرارسیدن عید سعید فطر را به تمامي هموطنان و ساکنین جزیره زیبای کیش تبريک و تهنیت گفت .

  انتصاب ترکاشوند بعنوان مدیر بازرسی و شکایات سازمان منطقه آزاد کیش 20 اردیبهشت 1400
  طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت :

  انتصاب ترکاشوند بعنوان مدیر بازرسی و شکایات سازمان منطقه آزاد کیش

  طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش امیر ترکاشوند به‌عنوان سرپرست جدید مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد

  بازرسی بازوی نظارتی هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 20 اردیبهشت 1400
  در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش مطرح شد :

  بازرسی بازوی نظارتی هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

  ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش  در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات این سازمان ، واحد بازرسی را بازوی نظارتی هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش معرفی کرد

  ۷ طرح جدید برای توسعه جزایر اقماری کیش و هندورابی 20 اردیبهشت 1400
  محمد صادق سرافراز مشاور و مدیر کل حوزه مدیرعامل منطقه آزاد کیش خبر داد :

  ۷ طرح جدید برای توسعه جزایر اقماری کیش و هندورابی

  محمد صادق سرافراز مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز ۷ طرح جدید برای توسعه جزایر اقماری کیش و هندورابی خبر داد

  مهندس عرب از اجرای ۶۵ طرح فعال عمرانی درجزیره کیش خبر داد 20 اردیبهشت 1400
  در نخستين جلسه شوراي معاونان و مديران اين سازمان درسال ١٤٠٠  مطرح شد :

  مهندس عرب از اجرای ۶۵ طرح فعال عمرانی درجزیره کیش خبر داد

  سرپرست معاونت عمراني و زير بنايي سازمان منطقه آزاد كيش از افزایش 100 درصدی عملکرد معاونت عمرانی وزیر بنایی سازمان درسال 99در زمینه جذب بودجه عمرانی مصوب نسبت به سال 98 خبر داد.

  تلاش برای ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش 14 اردیبهشت 1400
  پیام رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به مناسبت روز معلم :

  تلاش برای ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش

  دکتر آهنگران طی پیامی بمناسبت روز معلم : با عزمی جزم ، ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش که امروزه به یک مطالبه و خواسته عمومی و بحق تبدیل شده با همکاری مراجع مربوط پی گرفته خواهد شد.

  تبریک دکتر آهنگران بمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر 21 اردیبهشت 1400
  طی پیامی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت :

  تبریک دکتر آهنگران بمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش طی پیامی فرارسیدن عید سعید فطر را به تمامي هموطنان و ساکنین جزیره زیبای کیش تبريک و تهنیت گفت .

  انتصاب ترکاشوند بعنوان مدیر بازرسی و شکایات سازمان منطقه آزاد کیش 20 اردیبهشت 1400
  طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت :

  انتصاب ترکاشوند بعنوان مدیر بازرسی و شکایات سازمان منطقه آزاد کیش

  طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش امیر ترکاشوند به‌عنوان سرپرست جدید مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد

  بازرسی بازوی نظارتی هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 20 اردیبهشت 1400
  در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش مطرح شد :

  بازرسی بازوی نظارتی هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

  ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش  در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات این سازمان ، واحد بازرسی را بازوی نظارتی هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش معرفی کرد

  استقبال نمایندگان مجلس از برنامه های تحول گرایانه شرکت تله کیش 29 آبان 1397
  حمایت هيئت رئيسه فراكسيون مناطق آزاد کشور در مجلس شورای اسلامی از اپراتور همراه جزیره کیش

  استقبال نمایندگان مجلس از برنامه های تحول گرایانه شرکت تله کیش

  اعلام آمادگی شرکت تله کیش در صورت حمایت مجلس و وزارت ارتباطات برای انتقال خدمات خود به سایر مناطق آزاد کشور

  کلیات لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید تصویب شد 07 شهریور 1397
  در جلسه دویست و سی و هشتم از دوره دهم مجلس شورای اسلامی

  کلیات لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید تصویب شد

  به گزارش کیش نیوز و به نقل از فرینا، در جلسه دویست و سی و هشتم از دوره دهم مجلس شورای اسلامی که در روز چهارشنبه 7 شهریورماه 97 به ریاست علی لاریجانی برگزار شد؛ کلیات لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید تصویب شد.

  توافق جدید برای تخصیص ارز و ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد 22 مرداد 1397
  با ابلاغ معاون اول رییس جمهور صورت گرفت :

  توافق جدید برای تخصیص ارز و ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد

  معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از توافقات صورت گرفته پیرامون ثبت سفارش کالا و چگونگی تخصیص ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ابلاغ معاون اول رییس جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.

  شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای در منطقه آزاد کیش 21 اردیبهشت 1400
  جعفرآهنگران در مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزادکیش عنوان کرد:

  شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای در منطقه آزاد کیش

  جعفر آهنگران ایجاد سامانه جامع فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد کیش را یک مطالبه مردمی دانست و بر تسریع فرایند پاسخگویی ، کاهش مراجعات مردمی، شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای تاکید نمود .

  برگزاری سی و ششمین دوره مهارت حضوری معامله گری سنتیمنتال ( سومین دوره در جزیره زیبای کیش ) 12 دی 1399
  احمدرضا جبل عاملی، معامله گر و مدرس بازار سرمایه خبر داد :

  برگزاری سی و ششمین دوره مهارت حضوری معامله گری سنتیمنتال ( سومین دوره در جزیره زیبای کیش )

  احمدرضا جبل عاملی، بنیانگذار دانش معامله گری سنتیمنتال در دنیا ، سی و ششمین دوره مهارت حضوری معامله گری سنتیمنتال خود را در ایران برگزار کرد و این در حالی است که از این تعداد 3 دوره طی 2 ماه گذشته در جزیره زیبای کیش توسط ایشان برگزار شده است.

  لزوم و ضرورت بالا بردن آگاهی آحاد جامعه در شغل معامله گری بورس 11 آذر 1399
  توصیه مهم یک معامله گر بازار سرمایه به مردم برای فعالیت ایمن تر در بورس :

  لزوم و ضرورت بالا بردن آگاهی آحاد جامعه در شغل معامله گری بورس

  احمدرضا جبل عاملی، معامله گر و مدرس بازار سرمایه ، فرهنگ سازی و بالابردن سطح اطلاع رسانی در شغل معامله گری بورس را در سطح جامعه لازم و ضروری دانست و بر صبوری و پرهیز از هیجان و عدم اعتماد به شبکه های اجتماعی نامعتبر تاکید نمود .

  تجهیز آتش نشانان جزیره کیش به بهترین تجهیزات حفاظت فردی در ایران 11 اردیبهشت 1400
  مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات کیش خبر داد :

  تجهیز آتش نشانان جزیره کیش به بهترین تجهیزات حفاظت فردی در ایران

  ابوالفضل طیبی مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات کیش از تجهیز تمامی آتش نشانان جزیره کیش به تجهیزات ایمنی فردی براساس استانداردهای روز دنیا خبر داد .

  پیشرفت ۵۹ درصدی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کیش 29 فروردین 1400
  مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش خبر داد :

  پیشرفت ۵۹ درصدی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کیش

  مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش از پیشرفت فیزیکی 59 درصدی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کیش با 4 حوضچه 2 هزار پانصد متری با ظرفیت 10 هزار مترمکعب خبر داد .

  ارتقای کیفیت بصری و زیباسازی جزیره با نصب المانهای جدید در کیش 28 اسفند 1399
  با همت شرکت عمران آب و خدمات كيش انجام شد :

  ارتقای کیفیت بصری و زیباسازی جزیره با نصب المانهای جدید در کیش

  در راستای اجرای طرح استقبال از بهار، درآستانه نوروز 1400 با تلاشهای معاونت امورشهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش تعداد زیادی المان زیبا که توسط هنرمندان کیش و کشور ساخته شده اند درحال نصب در نقاط مختلف جزیره هستند.